פליירים

עשן הקמין מכפיל את הסיכון למוות בעריסה. מחקרים בחנו את נתוני תמותת התינוקות ומסוות בעריסה באזורים הקרובות למקורות פליטות עשן הקמין וגילו לייה משמעותית במספר התנוקות שלא התעוררו. כולם יודעים ש.... הקמין מזיק, פשוט לא יודעים עד כמה.

עשן הקמין מכפיל את הסיכון למוות בעריסה

עשן הקמין מכפיל את הסיכוי למוות בעריסה.  חוקרים בחנו אזורים בהם ישנה קירבה לעשן הפולט זיהום חלקיקי (פחות מ2.5 מיקרון) והשוו אותם למקומות בהם רמות העשן נמוכות יותר.  מצאו כי ישנה עליה דרמטית במקרי מוות בעריסה בימים בהם רמת הזיהום גבוהה (כשהקמין דולק).  כולנו יודעים שהקמין מזיק, פשוט לא מבינים עד כמה. Scheers, Hans et […]

עשן הקמין מכפיל את הסיכון למוות בעריסה Read More »

78% מעשן הקמינים בחוץ.... נכנס גם אל תוך הבית. גם בבתים שאין להם קמין. גם כשהחלונו סגורים. כולם יודעים ש... הקמין מזיק. פשוט לא יודעים עד כמה.

78% מעשן הקמינים בחוץ נכנס לנו גם אל תוך בית

78% מעשן הקמינים בחוץ נכנס לנו גם אל תוך בית. המשפחה עם קמין העצים היא זו שסובלת מהעשן המסוכן ביותר. אולם היא גם פולטת עשן החוצה לשכונה.  כשמודדים את זיהום האוויר בבית של השכנים (שאין להם קמין), מזהים שאחוז ניכר מהזיהום נמצא גם אצלם בתוך הבית. גם כשהחלונות סגורים. כולנו יודעים שעשן הקמין מזיק. פשוט

78% מעשן הקמינים בחוץ נכנס לנו גם אל תוך בית Read More »